Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Přerušení dodávky elektrické energie
31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti

Zajímavosti

Demografie

Postavení v systému osídlení

Obec Stašov je obec spíše menší velikosti (cca 470 obyvatel). Základní vybavenost je zčásti zastoupena v obci, zčásti však je zastoupena v přilehlých obcích. Především pracovní nabídka je nedostatečná, obyvatelstvo dojíždí za prací do Hořovic, Berouna a Prahy.

Z hlediska širších vztahů je obec v zájmové oblasti většího počtu okolních obcí, především Zdic, Hořovic a Berouna, které plní zároveň vyšší obslužnou funkci (státní správa, zdravotnictví, školství). Po silnici III/11710 se lze dostat směrem k severu do Bavoryně a Zdic, směrem k západu do Žebráku, po silnici III/1173 do Hořovic a po silnici III/1174 na křižovatku se silnicí II/118. Obcí prochází železniční trať č. 170 Praha - Plzeň, v obci je zastávka osobních vlaků.

Perspektivy rozvoje

Stašov je netypická obec po stránce demografické - zhruba 90% obyvatel vyjíždí za prací, tomu odpovídá i urbanistická struktura sídla bez jakéhokoli centra, majícího charakter příměstské čtvrti. Největší rozkvět obce spadá pravděpodobně do první poloviny minulého století. Od počátku vedení evidence obyvatel (rok 1850) je patrný jeho stálý úbytek, který se několikrát zastavil, má však dlouhodobý permanentní charakter. Poprvé se zastavil na přelomu století, kdy došlo dokonce k mírnému nárůstu, ani 1. světová válka neměla na počet obyvatel nepříznivý dopad. V meziválečném období populace opět klesala a 2. světová válka měla za následek pokles o více než 25 %. Podruhé došlo k mírnému růstu v padesátých letech, zřejmě díky investicím do rozvoje zemědělství (areál JZD, bytovky). Poté následoval další pokles populace až na 309 obyvatel v roce 1991. Od této doby se počet obyvatel zvyšuje až na 441 obyvatel v roce 2014.

Důvodem tohoto rozvoje je zejména skutečnost, že se obci podařilo vybudovat postupně všechny inženýrské sítě nové, rekonstruovat větší část místních komunikací a v roce 2012 postavit novou a moderní mateřskou školu. Nedostatek pracovních příležitostí je kompenzován jejich vcelku dostatečnou dostupností v okolních městech. Obcí projíždí autobusy veřejné dopravy spoje Hořovice - Beroun 6x denně v obou směrech, jeden spoj zajíždí až do Prahy. Přímo v obci je železniční stanice osobních vlaků na trati Praha - Plzeň, dalším kladem je dopravní napojení na blízký dálniční tah Praha - Plzeň (exit 34 - Žebrák a především exit 28 - Bavoryně), který využívá individuální automobilová doprava. Toto výhodné dopravní napojení umožňuje využití obce pro bydlení s dojížďkou do práce nejen v rámci regionu, ale dále až do Prahy a Plzně.

Odpadové hospodářství

V obci probíhá tříděný sběr odpadu. Jsou zde umístěny kontejnery na sklo, papír a plasty kovový odpad, textil, obuv a hračky. Od roku 2012 zajišťuje obec také svoz biologického odpadu a dvakrát ročně pak svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu z provozu domácností. V řešeném území se nalézá skládka tuhého komunálního odpadu, kterou provozuje AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Kapacita skládky do roku 2010 byla 160 tis. m3 a od této doby byla rozšířena v několika etapách. V současné době je připraveno další rozšíření. V roce 2009 byla uvedena do zkušebního provozu linka na využití skládkového plynu. Skládkový plyn se využívá k výrobě el. energie. Projekt skládky zpracovala firma Hydroprojekt.