Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, zápisy

Vyhlášky, zákony, zápisy

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky Účinnost
Vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 17.2.1999 
Požární řád obce Stašov 23.1.2010 
O úhradě vodného a stočného 22.9.2010 
O místním poplatku ze psů 11.3.2011 
O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 11.3.2011 
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.3.2017 

Vyhláška o regulaci hlučných činností

Vyhláška o dpadech.pdf

 Vyhláška o zrušení vyhlášky.pdf

 Vyhláška - poplatek ze psů.pdf

Vyhláška - školské obvody.pdf

13.7.2017 

15.2.2019

15.2.2019

1.1.2021

12.12.2020

Zápisy a usnesení  zastupitelstva1