Drobečková navigace

Úvod > Obec > Turistika

Turistika

Turistická známka č. 1378 - Karlík

Místo
Beroun
Typ

Hrádek postavený Karlem IV. k ochraně Karlštejna. Údajně byl roku 1422 dobyt a od té doby se uvádí jako pustý. Dochovalo se několik zídek a na výchdní straně kopaný šíjový příkop s valem.

Více

Turistická známka č. 1269 - Kublov

Místo
Beroun
Typ

Románský kostel sv. Jan Křtitele na místě bývalého rozsáhlého hradiště na vrchu Velíz.

Více

Turistická známka č. 1202 - Děd u Berouna

Místo
Beroun
Typ

Rozhledna na vrchu Děd u Berouna, vysoká 12 metrů. Základní kámen byl položen 1.5.1893. Zpřístupněna byla již za čtyři měsíce dne 17.10.1893.

Více

Turistická známka č. 1194 - Česká Amerika Mořina

Místo
Beroun
Typ

V letech 1944 - 1963 postupně končila těžba ve většině jámových lomů v oblasti Amerik mezi Karlštejnem a Bubovicemi. Opuštěné a pomalu zarůstající lomy, stejně tak jako kilometry podzemních chodeb…

Více

Turistická známka č. 1185 - Srbsko CHKO Český Kras

Místo
Beroun
Typ

Bývalé vápencové lomy s rozsáhlou sítí podzemních štol. Obec Srbsko se rozkládá na obou březích Berounky v kotlině, kterou tvoří vápencové skály.

Více

Turistická známka č. 1102 - Kostely sv. Kateřiny a sv. Ludmily Tetín

Místo
Beroun
Typ

Pozůstatky mýtického slovanského hradiště v údolí Berounky, jižně od Berouna, Zříceniny gotického hradu. Románský kostel Sv. Kateřiny a barokní kostel Sv.Ludmily.

Více

Turistická známka č. 1013 - Areál Čs. Opevnění Karlštejn

Místo
Beroun
Typ

Zrekonstruovaná část opevnění z 30.let 20.století, atypický "řopík" v Budňanech u Karlštejna.

Více

Turistická známka č. 1005 - Nižbor

Místo
Beroun
Typ

Původně přemyslovský hrad na ostrohu nad Berounkou, severozápadně od Berouna, později renesanční a barokní zámek. V podhradí v 17.a 18.stol slévárna umělecké litiny, dnes slavná sklárna.

Více

Turistická známka č. 813 - Skanzen Solvayovy Lomy

Místo
Beroun
Typ

Rozsáhlá technická památka těžby a Dopravy vápence v Českém krasu, severovýchodně od Sv.Jana pod Skalou, s vlastní úzkokolejkou a řadou autentických budov.

Více

Turistická známka č. 529 - Svatý Jan pod Skalou

Místo
Beroun
Typ

Malebnýbarokní klášter benediktinů západně od Berouna, v hlubokém údolí pod vysokou skálou, kde měl podle legend svou poustevnu Sv.Ivan.

Více